فوایـــــد چـــــــــــــــــــــــای

۲۱ , اردیبهشت , ۱۳۸۷

دانشمندان سنگاپوری طی مطالعات خود در زمینه تاثیرات چای روی فعالیت های مغزی دریافته اند که چای برای مغز مفید است.
این دانشمندان اعلام کردند که نوشیدن حتی یک فنجان چای در روز با کاهش سرعت تحلیل رفتن سلول های مغزی و نیز هوشیار نگه داشتن مغز تا سنین سالخوردگی برای مغز مفید است.
این مطالعات طی چهار سال انجام گرفته است. پرفسور نگ تزه پین از دپارتمان روانپزشکی دانشگاه ملی سنگاپور که در این تحقیق شرکت داشته اظهار داشت که هر نوع چای می تواند این تاثیر مثبت را داشته باشد.
چای نوشیدنی ارزان و غیر سمی است که به میزان بسیار زیادی مصرف می شود.
دانشمندان این دانشگاه دریافتند که کاتچینز یک ترکیب طبیعی در چای است که از سلول های مغزی در برابر پروتئین آسیب رسان به مغز محافظت کرده و در نتیجه توان ادراکی مغز را حفظ می کند.
گفتنی است که پروتئین آسیب رسان به مغز طی گذشت سالهای عمر افراد در مغز آنها ساخته می شود.
همچنین کافئین موجود در چای خلاف کافئین قهوه، حاوی پروتئین طبیعی موسوم به تی آئین است که اثرات جانبی معمول کافئین از قبیل افزایش فشار خون، سردردها و خستگی را خنثی می کند.
در این تحقیق دانشمندان روی عادات نوشیدن چای در دو هزار و ۵۰۱ فرد چینی ۵۵ ساله از سپتامبر سال ۲۰۰۳ تا دسامبر سال ۲۰۰۵ مطالعه کردند.
برای این منظور سلامت شرکت کنندگان، قدرت توجه آنها، استفاده از زبان و توانایی های بصری و فضایی آنها ارزیابی و الگوی مصرف چای آنها نیز کنترل شد.
حدود ۳۸ درصد آنها اصلاچای نمی نوشیدند. ۲۹ درصد فقط یک نوع چای می نوشیدند و باقی آنها نیز انواعی از چای های مختلف را مصرف می کنند.
دو سال بعد دو سوم از کسانی که عادت به نوشیدن چای داشتند به لحاظ توانایی ادراکی و قدرت حافظه همان نمره دو سال قبل را توانستند کسب کنند. در حالی که نمره توان حافظه در ۳۵درصد از افرادی که چای نمی نوشیدند به طور متوسط در این مدت دو درجه کاهش پیدا کرد.
بررسی های بیشتر به دانشمندان ثابت کرد که چای یک عامل شناخته شده بارز در شاداب نگه داشتن سلول های مغزی است.