محصولات

۲۷ , مرداد , ۱۳۸۵

در روند تبدیل برگ سبز چای به چای خشک در مراحل مالش دادن و سرت در انبار ، چای در انواع خاک ، باروتی ، شکسته ، قلم و ممتاز تفکیک می گردد.
خاک چای : چای خرد شده ای که از توری نمره ۳۰ ( سی سوراخ در اینچ ) عبور می کند.
چای باروتی : چای خرد شده ای که از توری نمره ۱۴ ( چهارده سوراخ در اینچ ) عبور می کند.
چای شکسته : چای خرد شده ای که از توری نمره ۸ ( هشت سوراخ در اینچ ) عبور می کند.
چای قلم : حاصل از برگ لطیف کاملا لول شده می باشد.
چای ممتاز : حاصل از دور اول مالش که از توری غربال (از توری با سوراخ های ۵ میلیمتری) عبور می کند.
چای قلم و چای ممتاز پس از مالش دادن برگ سبز و قبل از خشک کردن تفکیک می شود.

هیچ نظری برای “ محصولات ” ارسال نشده است.

نظر بدهید