بررسی عوامل کاهش کمی و کیفی تولید چای

۲۴ , مرداد , ۱۳۸۵

کاشت محصول چای در اواخر دهۀ قرن گذشته در شمال ایران به خصوص لاهیجان صورت گرفته و امروز ۳۴۰۰۰ هکتار از زمین های گیلان و مازندران را به خود اختصاص داده است با توجه به اینکه در بهترین شرایط ، تولید کنونی پاسخگوی نیاز داخلی نیست متأسفانه به دلیل وجود عوامل مختلف در سالهای اخیر با کاهش کمی و کیفی چای نیز روبرو هستیم .


این عوامل عبارتند از :
۱- سن گیاه : اکثر باغات چای عمری بیش از ۶۰ سال دارند و غالباً پیک تولید را طی کرده و سیر نزولی را می پیمایند .
۲- تغذیه : ارائۀ یک فرمول کلی تغذیه ای برای تمام باغات چای بدون در نظر گرفتن بافت خاک ، سن بوته و مقدار مادۀ غذایی کاسته شده از زمین در اثر تولید ، تأثیر منفی بر روی کمیت و کیفیت برگ سبز و همچنین چای خشک گذاشته است .
۳- عوامل بیماریزا : یکی از معضلات امروزۀ باغات چای وجود عوامل بیماریزا و آفات می باشد از بین عوامل بیماریزا می تواند به نماتد اشاره نمود و با توجه به پرباران بودن منطق کشت و وجود آب زیاد ( به عنوان عامل انتقال نماتد از یک مزرعه به مزرعۀ دیگر ) مبارزه با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
۴- بافت : کشت چای در مناطق مختلف و در زمین هایی با بافت متفاوت مانع رشد مناسب بوته ها گردیده و در نتیجه عملکرد در هکتار ( با توجه به سن باغ ) در حال کاهش است .
در پایان این مطالعه برخی از راهکارهای علمی مقبله با عوامل کاهندۀ فوق بر شمرده شده است .
دکتر بهمن سماک محمدی
دکترای گیاهپزشکی

هیچ نظری برای “ بررسی عوامل کاهش کمی و کیفی تولید چای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید