اطلاعیه شماره تلفن تماس با سندیکای کارخانجات چای شمال در طرح جدید همکدی در استان گیلان

۴ , آبان , ۱۳۹۳

بدینوسیله به اطلاع می رساند شماره تلفن های جدید تماس با سندیکای کارخانجات چای شمال به قرار زیر است :

۰۱۳۴۲۳۳۷۰۱۰

۰۱۳۴۲۳۳۰۱۸۰

فکس :۰۱۳۴۲۳۳۰۵۰۶