محصولات

در روند تبدیل برگ سبز چای به چای خشک در مراحل مالش دادن و سرت در انبار ، چای در انواع خاک ، باروتی ، شکسته ، قلم و ممتاز تفکیک می گردد. خاک چای : چای خرد شده ای که از توری نمره ۳۰ ( سی سوراخ در اینچ ) عبور می کند. چای […]

۲۷ , مرداد , ۱۳۸۵ | ادامه خبر